דירוג מעלהמדינת ישראל חוקקה מספר חוקים בכדי להקל על חייהם של הקשישים במדינה. אחד מחוקים אלו, הוא חוק סיעוד ממלכתי שהתקבל בכנסת באפריל 1986. חוק סיעוד ממלכתי קובע מתן שירותי סיעוד לקשישים הגרים בביתם או בדיור מוגן וזקוקים לעזרת הזולת בביצוע פעולות היומיום או שירותים למניעת מצבי סיכון לעצמם או לאחרים.

במסגרת החוק ניתנים מגוון שירותים, ביניהם: עזרה של מטפל בית בביצוע פעולות היומיום, ניהול משק הבית השגחת מטפל בבית הקשיש, אספקת מוצרי ספיגה חד פעמיים, טיפול במרכזי יום והשגחה באמצעות לחצני מצוקה.


מי אחראי לביצוע חוק סיעוד ממלכתי?
על ביצוע החוק אחראים במשותף – משרד העבודה והרווחה, משרד הבריאות והמוסד לביטוח לאומי.
שותפים נוספים בהפעלת החוק הם קופות החולים והמרכז לשלטון מקומי באמצעות הלשכות לשירותים חברתיים. את המטפל/ת מעסיקה חברת תיגבור.
לבדיקה אם מגיע לך שעות טיפול בחינם לחץ כאן .

איך קובעים זכאות מטופל לגמלה על פי חוק סיעוד ממלכתי ?
קביעת הזכאות לגמלת הסיעוד הינה בסמכות המוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי להגיש בקשה לגמלה על פי חוק סיעוד ממלכתי ?
1. קשיש תושב ישראל שהגיע לגיל פרישה (גיל 67 לגברים וגיל 64 לנשים)

2. קשיש המתגורר בקהילה (בביתו, או בדיור מוגן) ולא במוסד סיעודי (בית אבות, מחלקה סיעודית בדיור מוגן)

3. קשיש שנמצא זקוק במידה רבה לעזרתו של אדם אחר בתפקוד יומיומי: הלבשה, רחצה, אכילה, טיפול בהפרשות וניידות, ו/או קשיש תשוש נפש הזקוק להשגחה. במקרה של קשיש תשוש נפש יש לפנות לרופא פסיכוגריאטר דרך רופא המשפחה מקופת חולים על מנת לקבל אבחון לצורך המלצה לקבלת חוק סיעוד.

4. קשיש שהכנסותיו אינן עולות על הסכום הקבוע בתקנון (הסכומים מתעדכנים באתר המוסד לביטוח לאומי)

סכום ההכנסה מעודכן ל- 01.01.2013

סכום הגמלה

יחיד

עד 8,828 ש"ח

גמלה מלאה

יחיד

מעל 8,828 ש"ח עד 13,242 ש"ח

גמלה מופחתת בשיעור של 50%

זוג

עד 13,242 ש"ח

גמלה מלאה

זוג

מעל 13,242 ש"ח עד 19,863 ש"ח

גמלה מופחתת בשיעור של 50%