זכותון לעובד זר סיעודי

Comments Off by
6 בפברואר 2018

עובדים זרים בישראל זכאים לשורה ארוכה של זכויות. במאמר הבא נציג את הזכויות הבולטות ונבין מה צריך לעשות על מנת לממש אותן. הנה המדריך המלא

עובדים זרים שמועסקים בישראל באופן חוקי זכאים לזכויות תעסוקתיות, סוציאליות ואישיות. מטרת הזכויות היא מצד אחד להעניק לעובדים תנאים נוחים לעבודה כחוק, ומצד שני להגן עליהם מפני ניצול לרעה של מעסיקים.

הן עובדים זרים והן מעסיקיהם צריכים להכיר את הזכויות הבאות ולוודא שהן נשמרות כחוק:

1. חוזה עבודה
מעסיק של עובד זר מחויב לערוך מול העובד הסכם עבודה כתוב שמפרט את תנאי העסקתו בשפה שמובנת לו. אי חתימה על החוזה היא עבירה פלילית, מה גם שהחוק מחייב את המעסיק למסור לעובד העתק של החוזה ולהחזיק עותק נוסף במקום העבודה עצמו יחד עם שאר המסמכים הרלוונטיים.

2. עובד זר שפוטר
לפי הרשימה של זכויות עובדים זרים, מעסיק רשאי לפטר עובד זר בתחום הסיעוד לפי אותם תנאים שנשמרים עבור כל עובד אחר בישראל. במידה ועובד סיעוד מועסק אצל מטופל באמצעות חברת סיעוד, כל אחד מהמעסיקים חייב לשלם את שכר העובד ואת הזכויות הסוציאליות שמגיעות לו לפי החלק היחסי של היקף המשרה.
סיום העסקה נחשב לפיטורים אצל עובד זר שהמטופל שלו נפטר, אצל עובד זר שפוטר על ידי המעסיק או חברת הסיעוד, אצל עובד זר שלמעסיקו פג תוקף היתר ההעסקה, אצל עובד זר שמעסיקו הועבר לבית אבות ואצל עובד זר שמעסיקו אושפז בבית חולים לתקופה של מעל חודש.

3. חובות ותשלומים במקרה פיטורים או מוות
עובד זר זכאי לזכויות כספיות ואחרות כאשר מטופל נפטר או כאשר הוא מפוטר. הסכומים נקבעים לפי תקופת ההעסקה של העובד והם כוללים פיצויי פיטורים, תמורת הודעה מוקדמת, פדיון ימי חופשה, דמי הבראה ותשלום שכר אחרון.

4. החלפת מקום עבודה
עובד זר מוגבל מבחינה גיאוגרפית וכמותית בכל הנוגע להחלפת מקום עבודה בישראל. עם זאת, לפי זכויות עובדים זרים יש לבטל את ההגבלה הגיאוגרפית אם המעסיק נפטר או עבר למוסד סיעודי.

5. מנוחה שבועית וחופשות
הסוגיה של מנוחה שבועית וחופשות בהקשר של זכויות עובדים זרים בישראל נחשבת רגישה, בעיקר כי נוצרת תלות בעובד הזר בקרב המטופלים. לפי החוק, עובד זר זכאי לאותם תנאי עבודה של עובד שכיר ולחופשה שנתית, חופשות חגים וחופשות מחלה.

לסיכום, את הזכויות של העובדים הזרים בישראל ניתן לחלק לקטגוריות. בקטגוריה של זכויות כלליות נמצאות הזכויות הבסיסיות של עובדים זרים כל עוד הם תושבי מדינת ישראל, כאשר בקטגוריה של תנאי העסקה מדובר על זכויות זהות לאלו של שכירים ישראלים לצד זכויות ייחודיות שמסדירות את השהות שלהם בארץ. לבסוף, ישנן זכויות רפואיות שכפופות להסדרת ביטוח רפואי לעובדים זרים.