יש אומרים, כי 3 דברים הכרחיים לאדם המאושר: משהו לעשות, משהו לאהוב ומשהו לקוות לו. בחברת תיגמר רואים חשיבות בהעצמה אישית של כל אדם ואדם וביצירת כלים ודרכים, להתמודדות ושילוב מוצלחים. החברה שמה לה למסרה את שילובם של מצלי הצרכים המיוחדים המתמודדים במערך השיקום של תיגבור, בקהילה, בחברה ובמקומות עבודה, כאזרחים פעילים ותורמים. 

דיור נתמך בקהילה – תכנית תמיכה מותאמת אישית לצעירים עם מוגבלויות שונות לקידום וניהול חיים עצמאיים בבית ובקהילה.
הקניית וחיזוק מיומנויות תפקודיות, מגורים עצמאיים, שילוב בתעסוקה ובחברה.

מטרות התכנית:

ללוות אנשים צעירים עם מוגבלות המעוניינים להתגורר באופן עצמאי בקהילה ולממש את רצונם, בתעסוקה ובחברה. להקנות ולחזק מיומנויות תפקודיות בקרב המשתתפים בתכנית תוך לקיחת אחריות על עצמם וסביבתם.

למי מיועדת התכנית:

פרוספקט התוכנית- דיור נתמך בקהילה לאנשים עם מוגבלויות שונות

פרוספקט התוכנית – דיור נתמך בקהילה לאנשים עם מוגבלויות שונות

לאנשים בגילאי 21-55 עם מוגבלות פיזית קשה, מוגבלות חושית, אינטליגנציה גבולית, אוטיזם בתפקוד גבוה ומוגבלות שכלית התפתחותית בתפקוד קל-בינוני.

התכנית כוללת:

  • הכנת תכנית אישית לחיים עצמאיים- לניהול חיים עצמאיים בבית ובקהילה תוך התייחסות לצרכים, רצונות ויכולת. התכנית האישית מתייחסת לתחום הדיור, לתעסוקה, ניהול חיים עצמאים בבית, השתלבות בחברה בקהילה ועוד.
  • הכנת המשפחה והחברה בתכנית לקראת המעבר למגורים עצמאים.
  • סיוע במציאת דיור הולם והתאמתו לצרכים, ומיצוי הזכאות לקבלת סיוע למימון רכישת דירה, או קבלת שכר דירה.
  • פעילות חברתית- השתלבות במסגרת חברתית בקהילה ובנוסף פעילות חברתית ייחודית במסגרת התכנית.
  • מערך כוננות בסופי שבוע ובחגים ומענים בעת חירום אישי ובטחוני(שירות חירום רפואי, גיבוי לשירותי טיפול אישי בבית, חילוץ עקב תקלה בכיסא גלגלים, הפעלת מוקד מצוקה).
  • שיחת בתחזוקת הבית.

צוות התכנית:

צוות התכנית כולל מתאם/ת טיפול ומדריך/ה לחיים עצמאיים -המלווים את החבר כתהליך המעבר לחיים עצמאיים, מסייעים בהכוונה, תיווך מול גורמים כקהילה, מיצוי זכויות והקניית מיומנויות בהתאם לרצונותיו, צרכיו ויכולותיו של החבר.
אב קהילה – מסייע בתחזוקת הבית, מבצע תיקונים קלים ומתווך לאנשי מקצוע.

מימון התכנית:

  • התכנית ממומנת ע"י מסד נכויות(שותפות בין ג'וינט ישראל, ממשלת ישראל וקרן משפחת רודרמן) וע"י ביטוח לאומי -הקרן למפעלים מיוחדים.
  • חבר בתכנית ישלם השתתפות עצמית בסך 50 ₪ לחודש. התשלום יגבה ע"י תיגבור.

חברי התכנית אחראים על מימון הוצאות מחייתם לרבות מספל אישי, שכר דירה וכן על מימון ההוצאות השוטפות כגון חשמל, מים וכו'.


חברת תיגבור מחלקת קהילות תומכות, רח׳ פינסקר 44 ת"א  | טל: 050-8290547,077-2373511/2/3  פקס: 077-8968714